Algemeen bestuur MTV '65

Bestuur MTV '65 op 1 januari 2015

Bertjan ten Donkelaar

Voorzitter, PR- & Sponsorcom.

bj@elserike.nl

Nancy Rebergen Secretaris

nancyrebergen@hotmail.com

Toine Geene Penningmeester

toine_geene@hotmail.com

Hilde Obdeijn Jeugdzaken

obdeijn.familie@gmail.com

Hennie Wevers Onroerend goed

henjwevers@gmail.com

Yvonne Bruns Kantinecommissie

info@autosleutels.com

De ledenvergadering
De belangrijkste beslissingen van de vereniging worden genomen door de Algemene Ledenvergadering. Deze beslist over het beleid van het bestuur en op zijn beurt is het bestuur achteraf verantwoording aan de leden via de Algemene Ledenvergadering verschuldigd. Jaarlijks wordt er minimaal één vergadering uitgeschreven in het voorjaar. De ledenvergadering benoemt de bestuursleden. Om als vergadering goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden betrokken zijn bij de vereniging. Dat geeft een groter draagvlak en meer deelname van de leden aan allerlei activiteiten