Home

Nieuws

 • Verslag Algemene ledenvergadering

  01 mei
  Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april jongstleden heeft het bestuur voor ruim 30 clubleden verantwoording afgelegd over kalenderjaar 2018. Nadat de notulen van de vorige ledenvergadering waren goedgekeurd werd traditiegetrouw begonnen met het voorlezen van het algemene jaarverslag, gevolgd door het financiële jaarverslag. Vooral uit het laatste verslag bleek dat we het op financieel vlak als vereniging best goed doen.
 • Update "vrijwilligers gezocht!"

  01 mei
  Veel commissies hebben binnenkort nieuwe leden nodig! De jeugdcommissie, de kantinecommissie, de PR- & Sponsorcommissie, de technische commissie, de onderhoudsploeg, ledenadministratie, toernooicommissies, competitieleiders, jaarplanners, baanhuur tennishal...allemaal commissies en werkgroepen die structureel veel werk doen binnen onze vereniging om alles in goed banen te leiden. Een vereniging met het ledenaantal en tennispark als de onze, brengt ook veel werk met zich mee. 
 • Schrijf je in voor het jaarlijkse Open dubbeltoernooi!

  01 mei
  Direct na afsluiting van de voorjaarscompetitie organiseert MTV '65 het gezellige MTV '65 Open Dubbeltoernooi. Dit toernooi vindt plaats op de buitenbanen van MTV '65. Deelname is mogelijk voor tennissers uit Markelo en verre omgeving en wel in de volgende categorieën: dames-, heren-, en gemengddubbel teams van speelsterkte 3 t/m 8.
 • Inschrijving FTO-wintercompetitie van start!

  01 mei
  Het zomerseizoen is nog maar net begonnen, maar ondertussen zijn er allerlei mensen alweer druk met de planning voor het winterseizoen! Zo ook voor de regionale FTO-competitie. Zowel bestaande als nieuwe teams zijn van harte welkom om zich in te schrijven voor deze leuke wintercompetitie in de hal. Deze teams kunnen zowel heren-, mix– als damesteams zijn.