Nieuws

Verslag Algemene ledenvergadering

Bestuur MTV'65
01 mei 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april jongstleden heeft het bestuur voor ruim 30 clubleden verantwoording afgelegd over kalenderjaar 2018. Nadat de notulen van de vorige ledenvergadering waren goedgekeurd werd traditiegetrouw begonnen met het voorlezen van het algemene jaarverslag, gevolgd door het financiële jaarverslag. Vooral uit het laatste verslag bleek dat we het op financieel vlak als vereniging best goed doen.

Dit is voornamelijk ook het gevolg van de investeringen in duurzaamheid die we als vereniging het laatste jaar hebben verwezenlijkt. Daarnaast helpen o.a. de significant hogere sponsorinkomsten en de inkomsten van bijvoorbeeld de FTO-wintercompetitie ook om een positief resultaat te genereren. De kascommissie bestaande uit Marco Brandse en Alouis Otten hebben de stukken van de penningmeester op voorhand bekeken en goedgekeurd. Zij adviseerden de vergadering dit ook te doen en het bestuur daarmee decharge te verlenen. De aanwezige leden deden dit met een welverdiend applaus voor onze penningmeester Toine Geene.

Tijdens de jaarvergadering nam Yvonne Bruns, als bestuurslid vanuit de kantinecommissie, na twee jaar afscheid. De voorzitter prees haar als een ter zake kundig bestuurslid die wist wat ze wilde, eerlijk was en geen blad voor de mond nam. Yvonne werd bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. Het bestuur stelde Jan Wevers om de vacature op te vullen. Jan, die ook al de ledenadministratie op zich heeft genomen werd met applaus verwelkomt als nieuw bestuurslid.

Tot slot werd bij het laatste agendapunt de plannen uit de doeken gedaan voor de verbouwing t.a.v. de kleedkamers, de toiletten en de keuken. Hennie Wevers, Dinant Holterman en Alex Stegink presenteerden de plannen die, als alles naar wens verloopt nog voor de start van het winterseizoen gerealiseerd moeten zijn. De plannen behelsen een compleet nieuwe inrichting en indeling van kleedkamers, douches, toiletten en keuken inclusief riolering, plafonds en vloeren. De kosten hiervoor worden opgebouwd uit een substantieel subsidiebedrag, een bijdrage van het SEOG (stichting tot exploitatie onroerend goed) de juridisch eigenaar van het tennispark en een bijdrage van MTV'65. De vergadering ging akkoord met een bijdrage van € 35.000 tot € 45.000 vanuit de reserves van onze vereniging. 

Naast de verbouwing van het hierboven genoemde zal ook de dakbedekking van het clubgebouw worden vervangen en krijgt de tribune bij baan 3 een opknapbeurt. Het wachten is nu op een positieve reactie van het ministerie die de subsidieaanvraag zal beoordelen. Dit zal rond 28 mei duidelijk worden. Mocht ook dit allemaal lukken zullen we begin juli starten met de verbouwing. We zullen veel vrijwilligers nodig hebben om de uiteindelijke kosten te drukken en zijn t.z.t. dan ook van plan actief mensen te benaderen om ons te helpen.

Op het moment dat de totale financiering rond is, zullen we de plannen via onze site openbaar maken.