Verkort informatiebulletin MTV'65

Het bestuur
Belangrijke functies binnen het bestuur zijn het voorzitterschap, het secretariaat en het beheer van de financiën. Om de vereniging in de juiste banen te leiden zijn er diverse commissies gevormd, die elk een contactpersoon hebben. De namen van de bestuursleden vindt u elders op de site.

De ledenvergadering
De belangrijkste beslissingen van de vereniging worden genomen door de Algemene Ledenvergadering. Deze beslist over het beleid van het bestuur en op zijn beurt is het bestuur achteraf verantwoording aan de leden via de Algemene Ledenvergadering verschuldigd. Jaarlijks wordt er minimaal één vergadering uitgeschreven in het voorjaar. De ledenvergadering benoemt de bestuursleden. Om als vergadering goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden betrokken zijn bij de vereniging. Dat geeft een groter draagvlak en meer deelname van de leden aan allerlei activiteiten.

Lidmaatschap
Het aan- en afmelden dient te geschieden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden dientschriftelijk uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar te gebeuren.

Contributie
Junioren (t/m 17 jaar): € 57,50
Senioren: € 110,-

Betaling
Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om via het geven van een machtiging lid te worden van de vereniging. U kunt uw tennispasje ongeveer twee weken na aanmelding afhalen in de kantine. Hiermee kunt u, gedurende het tennisseizoen, gebruik maken van onze vijf gravel banen. Jaarlijks zal de contributie begin maart worden afgeschreven.

Tennisles/training
De mogelijkheid bestaat om via onze vereniging les te nemen bij onze trainer. U kunt privé-les nemen alsook groepsles. De jeugdtrainingen worden door M.T.V.’65 gesubsidieerd. Opgave en informatie bij de trainer.

Activiteiten
Binnen de vereniging wordt van alles georganiseerd; van een gezellige barbecue ter afsluiting van de competitie tot klaverjasavonden in de winter. Vaste activiteiten zijn : Open Jeugdtoernooi Hof van Twente, Open Dubbeltoernooi, Clubkampioenschappen voor Junioren en Senioren, Mix-avonden op woensdag, Afsluitingstoernooi, Kersttoernooi (hal), Diverse wintercompetities (hal).

Tennishal
Ook hebben wij de beschikking over een hal met 3 indoorbanen, die bij slecht weer, ’s zomers gebruikt wordt voor competitie, toernooien en training. ’s Winters kunt u hier een baan huren.

Afhangsysteem
Om te mogen spelen dient u u af te halen via de clubapp. U dient op het park aanwezig te zijn als u hebt afgehangen. Het systeem is gebaseerd op 60 min. speeltijd. Het vegen van de baan dient binnen deze tijd te gebeuren.

Baanregels
Wanneer het heel druk is moet er gedubbeld worden. Bij het wisselen van de banen is het verplicht te vegen. Tijdens bepaalde activiteiten b.v. toernooien zullen niet alle banen beschikbaar zijn. Op de baan is tenniskleding en –schoeisel verplicht. Bij aanhoudende regen, plasvorming en opvriezen mag er niet gespeeld worden. Waarschuw voor overrollende ballen tijdens het spel. Verwijder ballen waar niet mee gespeeld wordt uit het veld; dit voorkomt mogelijk ernstige blessures.

Baanverlichting
Maandag t/m vrijdag tot uiterlijk 22.30 uur. Zaterdag en zondag is geen verlichting toegestaan.
Uitgezonderd : tijdens toernooidagen tot 23.00 uur tijdens competitiewedstrijden op vrijdagavond tot 23.30 uur.

Kantine
De kantine dient door de leden zelf bemand te worden, hetgeen geregeld wordt door de kantinecommissie. Het clubhuis is van 1 april tot 1 oktober toegankelijk; een sleutel is verkrijgbaar in de kantine voor € 3,50. De bar is alleen gedurende bepaalde tijden geopend. Het clubhuis willen wij graag netjes houden; zorg dat u de kleedkamer schoon achterlaat.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om één van de bestuurs- of andere leden aan te spreken.

VEEL TENNISPLEZIER BIJ MTV’65 !