Lid worden

Lidmaatschap
Het aan- en afmelden dient te geschieden bij de ledenadministratie.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden dient schriftelijk uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar te gebeuren.

Contributie
De contributie is vastgesteld op € 110,- voor senioren (vanaf 18 jaar), en op € 57,50 voor junioren (tot en met 17 jaar). MTV'65 draagt per lid (zowel senior als junior) € 15,- af aan de KNLTB.

Betaling
Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om via het geven van een machtiging lid te worden van de vereniging. U kunt uw tennispasje ongeveer twee weken na aanmelding afhalen in de kantine. Hiermee kunt u, gedurende het tennisseizoen, gebruik maken van onze vijf gravel banen. Jaarlijks zal de contributie begin maart worden afgeschreven.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier!

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december de uitschrijving heeft plaatsgevonden middels een mailtje aan de ledenadministratie via ledenadmin@mtv65.nl.