Lidmaatschap

Lidmaatschap
Aan- en afmelden dient te geschieden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie is te bereiken via ledenadmin@mtv65.nl. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar via een mail naar bovenstaand adres.

Contributie
Junioren (t/m 17 jaar): € 57,50
Senioren: € 105,-

Betaling
Voor nieuwe leden is het alleen mogelijk om via het geven van een machtiging lid te worden van de vereniging. U kunt uw tennispasje ongeveer twee weken na aanmelding afhalen in de kantine. Hiermee kunt u, gedurende het tennisseizoen, gebruik maken van onze vijf gravel banen. Jaarlijks zal de contributie begin maart worden afgeschreven.

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december de uitschrijving heeft plaatsgevonden middels een mailtje aan de ledenadministratie via ledenadmin@mtv65.nl.