De "Ik ben nieuw-infopagina"!

MTV'65 Markelo

Het bestuur
Belangrijke functies binnen het bestuur zijn het voorzitterschap, het secretariaat en het beheer van de financiën. Om de vereniging in de juiste banen te leiden zijn er diverse commissies gevormd, die elk een contactpersoon hebben. De namen van de bestuursleden vindt u elders op de site.

De ledenvergadering
De belangrijkste beslissingen van de vereniging worden genomen door de Algemene Ledenvergadering. Deze beslist over het beleid van het bestuur en op zijn beurt is het bestuur achteraf verantwoording aan de leden via de Algemene Ledenvergadering verschuldigd. Jaarlijks wordt er minimaal één vergadering uitgeschreven in het voorjaar. De ledenvergadering benoemt de bestuursleden. Om als vergadering goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden betrokken zijn bij de vereniging. Dat geeft een groter draagvlak en meer deelname van de leden aan allerlei activiteiten.

Tennisles/training
De mogelijkheid bestaat om via onze vereniging les te nemen bij onze trainer. Jelle Stoker (061644515134) en Marc IJzerman (0645166004)  verzorgen de tennislessen op onze club. De jeugdtrainingen worden door de vereniging "gesubsidieerd". Opgave voor en informatie over de tennislessen dient bij de trainers te gebeuren. Neem dus gerust contact op met één van hen om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van onze vereniging betekent dat u tijdens het zomerseizoen gebruik kunt maken van de gravelbanen buiten. De contributie is vastgesteld op € 110,- voor senioren (vanaf 18 jaar), en op € 57,50 voor junioren (tot en met 17 jaar). MTV'65 draagt per lid (zowel senior als junior) € 15,- af aan de KNLTB. De kosten voor de lessen worden jaarlijks vastgesteld door de trainers en jeugdcommissie.

Zomerseizoen...

Buitenbanen
In februari en maart zijn vrijwilligers druk bezig met het voorbereiden van de 5 gravelbanen op het buitenseizoen. De banen worden meestal rond 1 april vrijgegeven waarna ze officieel door de leden van de club gebruikt kunnen worden. We zullen dit via onze Facebookpagina, website en clubapp bekend maken. Het buitenseizoen loopt tot 1 november. Bij aanhoudende regen, plasvorming en opvriezen mag er niet gespeeld worden.

Baanregels
De laatste jaren wordt het steeds drukker op de tennsibanen van onze vereniging. Een goede zaak natuurlijk, maar dat maakt het hanteren van wat strakke regels noodzxakelijk. Hieronder een aantal belangrijke:

  • Om te mogen spelen dient u af te halen via onze clubapp. U dient op het park aanwezig te zijn als u hebt afgehangen. Het systeem is gebaseerd op 60 min. speeltijd. Het vegen van de baan dient binnen deze tijd te gebeuren.
  • Wanneer het heel druk is moet er gedubbeld worden en niet geënkeld.
  • Bij het wisselen van de banen is het verplicht te vegen.
  • Tijdens bepaalde activiteiten b.v. toernooien zullen niet alle banen beschikbaar zijn. Raadpleeg hiervoor de website en/ of facebook.
  • Op de baan is tenniskleding en –schoeisel verplicht.
  • Waarschuw voor overrollende ballen tijdens het spel.
  • Verwijder ballen waar niet mee gespeeld wordt uit het veld; dit voorkomt mogelijk ernstige blessures.
  • Het clubhuis willen wij graag netjes houden; zorg dat u de kleedkamer schoon achterlaat.

Baanverlichting
Zodra het donker begint te worden, mag de verlichting voor de buitenbanen gebruikt worden. We hebben hierover afspraken gemaakt met de directe buren van het tennispark. Van maandag t/m vrijdag mag de verlichting tot uiterlijk 22.30 uur aan. Zaterdag en zondag is geen verlichting toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn de toernooidagen waarop tot 23.00 uur verlichting gebruikt mag worden en tijdens competitiewedstrijden op vrijdagavond is dat tot 23.30 uur.

Kantine
Het clubhuis is van 1 april tot 1 oktober toegankelijk; een sleutel is verkrijgbaar in de kantine voor € 3,50. Het clubhuis kent een gezellige kantine. De bar is vanaf de start van het buitenseizoen tot aan de zomervakantie op maandag-, dinsdag-, woensdagavond geopend en wordt bemand door vrijwilligers. Op competitiedagen (voorjaarscompetitie) is dat ook op donderdag en vrijdagavond zo.

Woensdagavond: Mixavond

Van april t/m september organiseert MTV'65 voor haar leden de woensdagavond mixavond. Gezellig een avondje tennissen met en tegen leden van je eigen club. Bij aankomst wordt je naam opgeschreven en zo wordt er een team gevormd. Na ongeveer 30 minuten spelen gaat de bel en wordt je opnieuw ingedeeld. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.30 uur, daarna kan men nog gezellig een glaasje fris/wijntje/pilsje drinken. Je kan zelf bepalen hoeveel rondes je mee wilt spelen.

Competities en toernooien
Naast lessen en vrij tennissen is het ook mogelijk om deel te nemen aan wat competities en/ of toernooien. Hieronder een klein overzicht:

  • De voorjaarscompetitie is een officiele competitie die vanuit de KNLTB georganiseerd wordt en erg populair is bij leden van onze club. Er is een groot aanbod van competitiemogelijkheden. Meer informatie via de competitieleiders. E-mail: competitie@mtv65.nl 
  • Begin juni wordt het Open Markelo's dubbeltoernooi georganiseerd. Op dit officiële KNLTB-toernooi kan iedereen die lid is van een tennisvereniging zich met een partner opgeven. Ook voor beginnende spelers is dit een prima toernooi om je eerste stappen in het wedstrijdtennis te zetten. E-mail: toernooi@mtv65.nl

Winterseizoen...

Tennishal
Ook hebben wij de beschikking over een hal met 3 indoorbanen, die bij slecht weer, ’s zomers gebruikt wordt voor competitie, toernooien en training. ’s Winters kunt u hier een baan huren. Zie de pagina Baanhuur Tennishal voor de actuele prijzen.

Klutsochtend
Op de maandagochtend en woensdagochtend organiseren wij in de winter een inloop (klutsochtend). Alle leden zijn hier welkom en kunnen dan meespelen voor €3,50.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om één van de bestuurs- of andere leden aan te spreken.

VEEL TENNISPLEZIER BIJ MTV’65 !