Vrienden van MTV'65

Dit seizoen is de PR/sponsorcommissie van MTV’65 druk doende om de club financieel sterker te maken. Hiervoor worden niet alleen de lokale en regionale ondernemers benaderd, maar vanaf nu kan iedereen een extra steentje bijdragen. Iedereen die onze club een warm hart toedraagt, kan nu lid worden van “De vrienden van MTV’65”. Tijdens het jubileum is hier al kort aandacht aan besteed, maar hieronder leggen we u kort uit wat het concept “Vrienden van MTV’65"  precies in gaat houden:

Doel en besteding donaties

De club “ Vrienden van MTV’65” heeft ten doel MTV'65 zowel financieel als facilitair te ondersteunen. Immers niet alle wenselijke bestedingen kunnen vanuit de contributieopbrengsten en sponsorinkomsten worden voldaan. Jaarlijks komt het bestuur van MTV’65 en de Vrienden van MTV’65 met een aantal ideeën en wensen die hoog op het verlanglijstje staan.

Het bestuur van de club “Vrienden van MTV’65” organiseert voor alle leden van deze club een gezellige activiteit. Te denken valt aan het bijwonen van een tenniswedstrijd op een groot toernooi, het bezoeken van een brouwerij...noem maar op. Tijdens deze jaarlijkse samenkomst van de “Vrienden van MTV’65”, zal het gekozen cadeau aangeboden worden aan het bestuur en zal tevens inzicht gegeven worden in de financiën. Deze nieuwe club steunt dus financieel MTV '65.

Wie kan lid worden van “Vrienden van MTV’65”?  

Iedereen van 18 jaar of ouder, die de club  een warm hart toedraagt, kan lid worden. Leden, oud-leden, ouder(s), opa’s, oma’s , vrienden en vriendinnen, buren etc. Ook bedrijven zijn uiteraard van harte welkom!

Wat moet u doen om lid te worden van “Vrienden van MTV’65”?

U kunt lid worden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en in te leveren aan de bar in de kantine of het digitale formulier op onze website in te vullen. De jaarlijkse bijdrage is € 50,-en wordt door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Voor ieder lid wordt een mooi naamplaatje ontworpen, dat komt te hangen op het eervolle  “Vrienden van MTV’65 ” bord in onze kantine. Ook zal een digitaal naamplaatje op onze website worden geplaatst. Zo kan iedereen zien wie onze club financieel ondersteunt!

Wilt u ook “Vriend van MTV’65” worden? Klik dan hier om u aan te melden!

Tijdens het afsluitingstoernooi zullen we in de kantine aanwezig zijn met formulieren en ook na die tijd zullen er inschrijfformulieren in de kantine blijven liggen.