Nieuws

Voorjaarscompetitie opnieuw uitgesteld

10 mei 2021

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en richtlijnen van de overheid. Dit heeft de KNLTB helaas doen besluiten de Voorjaarscompetitie tennis (en padel) voor senioren niet door te laten gaan en te verschuiven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. Tijdens deze competitie wordt niet gespeeld om promotie of degradatie.  

Naast de speeldata voor de KNLTB Competitie 2021 (zie bijlage), is ook bekend gemaakt dat de competitiesoorten en klassen vanuit de Voorjaarscompetitie één-op-één worden overgenomen in de KNLTB Competitie 2021 (overzicht zie bijlage). Deze competitie wordt verspreid over 7 weken (voorjaarscompetitie bedroeg 10 weken).  

Het is vanaf nu tot uiterlijk 31 mei a.s. mogelijk om je team op te geven voor deze competitie. In verband met de baancapaciteit geven we voorrang aan die teams die zich ook opgegeven hebben voor de voorjaarscompetitie. De aanvoerders van deze teams krijgen hierover persoonlijk een mail. Bij overschrijding van het maximale aantal teams per avond of dag, proberen we om met behulp van verenigingen in de buurt een oplossing te zoeken.   

Opgave is mogelijk, als team of als individuele speler tot 31 mei a.s. Dit kan door een mail te sturen naar competitie@mtv65.nl 

- Speeldata KNLTB Competitie 2021
- Competitiesoorten      

Meer informatie over deze competitie is ook te vinden op www.knltb.nl