Nieuws

Update "vrijwilligers gezocht!"

Bestuur MTV'65
01 mei 2019

Veel commissies hebben binnenkort nieuwe leden nodig! De jeugdcommissie, de kantinecommissie, de PR- & Sponsorcommissie, de technische commissie, de onderhoudsploeg, ledenadministratie, toernooicommissies, competitieleiders, jaarplanners, baanhuur tennishal...allemaal commissies en werkgroepen die structureel veel werk doen binnen onze vereniging om alles in goed banen te leiden. Een vereniging met het ledenaantal en tennispark als de onze, brengt ook veel werk met zich mee. 

Bij elke vereniging is het zo dat een groot deel van de leden “slechts” komen consumeren. Ze zijn lid om te sporten en om af en toe mee te doen aan een toernooi of competitie, zonder vrij-willigerswerk op zich te nemen. Heel legitiem. Vaak is het deel van de leden, die in meer bij de club betrokken zijn en zich ook voor de club willen inzetten door vrijwilligerswerk uit te voeren, relatief klein. 

Als bestuur zijnde willen we middels deze oproep juist die laatstgenoemde groep leden wat groter te maken. We hebben namelijk in de loop van dit kalenderjaar een (flink) aantal vacatures binnen diverse commissies: 

 • Binnen de jeugdcommissie nemen door studie of verhuizing een drietal mensen afscheid. De jeugdcommissie verzorgt alle activiteiten die te maken hebben met onze jeugd. Door toedoen van deze fanatieke commissie is het aantal jeugdleden de laatste jaren gegroeid tot boven de 100! Iets om trots op te zijn, maar het zorgt ook voor een grote verantwoordelijkheid voor nieuwe commissieleden. Ben je 18 jaar of ouder en wil jij je inzetten om het aantal jeugdleden op peil te houden, kun je een mailtje sturen naar jeugd@mtv65.nl.
  • Update: we hebben op dit moment slechts één naam toe kunnen voegen aan deze voor de jeugd en de club belangrijke commissie. Annelies van der Sluis gaat zich inzetten voor onze jeugd. Er zijn op dit moment een aantal leden gevraagd om ook zitting te nemen in deze commissie. We hopen uiteraard dat je hier positief op zullen reageren! 
 • Binnen de kantinecommissie nemen om verschillende redenen in deze periode 3 tot 4 mensen afscheid. De kantinecommissie draagt zorg voor het inkoopbeleid van onze kantine, het inroosteren van barpersoneel en kantinediensten en alles wat te maken heeft met de gezelligste kantine in de verre omgeving. Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om van deze belangrijke en fanatieke commissie deel uit te maken, kun je een mailtje sturen naar kantine@mtv65.nl voor meer informatie of om je aan te melden.
  • Update: we hebben in de tussentijd Ans Eshuis en Jan Wevers toe kunnenvoegen aan deze belangrijke commissie. Geweldig nieuws, maar we laten de oproep nog even staan. Meld je dus zo snel als mogelijk aan en help ons uit de brand!!
 • Binnen de PR- & Sponsorcommissie komen voor de zomervakantie ook meerdere plekjes vrij. De PR- & Sponsor-commissie zorgt voor het bijhouden en beheren van onze website, mailboxen, de KNLTB clubapp en Face-book, het maken van nieuwsbrieven, het verzamelen van sponsoren en tal van andere zaken die te maken hebben met PR en onderhouden van contacten met sponsoren en het zoeken van nieuwe sponsoren. Interesse? Stuur een mailtje naar pr@mtv65.nl.
  • Update: We hebben Chiel ter Haar bereid gevonden om zitting te nemen in deze commissie. Top! We zijn echter nog op zoek naar een tweede aanvulling van deze commissie! De oproep blijft dus staan!
 • Sinds 2018 hebben we een tweetal jaarplanners die ervoor zorgen dat er in de zomer een gedegen planning te maken voor alle activiteiten van oktober t/m maart, en in januari/ februari een planning voor de maanden april t/m september.
  • Update: We hebben gelukkig Simone Pruim en Karin ten Donkelaar bereid gevonden deze taak van Sven Holterman en Jesper Hondeveld over te nemen!

Zoals u ziet is het een hele lijst en het zijn allemaal belangrijke taken die moeten worden uitgevoerd. We hopen dus echt op veel respons van iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt en de club verder wil brengen. U ziet ook dat commissies meer dan één persoon nodig hebben. Dat maakt de weg vrij om je bijvoorbeeld samen met een tennismaatje of iemand uit je competitieteam aan te melden. Dat maakt het werk ook gelijk een stuk gezelliger en leuker. 

Veel leden hebben het tegenwoordig erg druk, dat geldt ook voor de mensen die op dit moment de club draaiende houden. Zij proberen tijd te vinden. Zoals gezegd hopen we dat een heel aantal nieuwe vrijwilligers opstaan, die de keus maken om de club te helpen. Ook in deze geldt natuurlijk...vele handen maken licht werk.