Nieuws

Kort nieuws... Januari

03 februari 2019

Subsidieaanvraag voor verbouwing kleedkamers en keuken | Nieuwe sponsoren | Werkzaamheden tribune banen 3, 4 en 5 | Ook tennisverenigingen een basisvoorziening? 

Subsidieaanvraag voor verbouwing kleedkamers en keuken

In november van vorig jaar heeft de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met het maken van de plannen voor de verbouwing van onze kleedkamers en keuken, een presentatie gegeven aan het bestuur. Het plan is zeer positief ont-vangen en de opdracht van het bestuur is op dit moment om te bekijken of we de financiering van het geheel rond kunnen krijgen. Hiervoor is o.a. een subsidie-aanvraag gedaan bij het ministerie, waarvan we de uitslag binnenkort verwach-ten. Als we een financieringsplan klaar hebben, zullen we in een (extra) ledenver-gadering het plan toelichten. Hou hiervoor dus uw mailbox in de gaten. 

Nieuwe sponsoren

In de komende maanden zullen er ook weer een aantal nieuwe sponsorcontracten getekend worden. Zoals u mis-schien heeft gemerkt heeft Grand Café De Kroon zich verbonden aan het Kersttoernooi. Daarnaast heeft ook Solar Service Twente een sponsorcontract gesloten waarvan het reclamebord al een aantal weken in de tennishal hangt. 

Werkzaamheden tribune banen 3, 4 en 5 

Naast baan 3 hebben al sinds jaar en dag een tribune staan waar bezoekers plaats kunnen nemen om wedstrijden op de banen 3, 4 en 5 beter te kunnen bekijken. Helaas heeft de onderhoudsploeg geconstateerd dat de platen aan de achterkant aan het rotten zijn en er dus zand onder de tribune wegspoelt. Dat betekent dat groot onderhoud aan de tribune nodig is. Op dit moment vindt overleg plaats over hoe dit het best gedaan kan worden. Eén en ander moet voor de start van het buitenseizoen gerealiseerd zijn. Mochten we hier hulp bij nodig hebben van vrijwilligers, zullen we dit z.s.m. bekend maken. 

Ook tennisverenigingen een basisvoorziening? 

Bij de gemeente staan voetbalverenigingen en de hockeyvereniging in Goor te boek als zogenaamde “Basisvoorziening”. Dat betekent dat deze verenigingen aanspraak kunnen maken op investeringssubsidies van de gemeente. Tennisverenigingen zijn hier dus vooralsnog van verstoken. Sinds een jaar trekken de besturen van de tennisverenigingen in de Hof, ook die van MTV’65 dus, gezamenlijk op om aan deze in onze ogen oneerlijke situatie een eind te maken. Na voetbal zijn we namelijk de tweede sport in de gemeente en ontwikkelen veel activiteiten om zowel jong als oud aan het sporten te krijgen en te houden. Mochten er ontwikkelingen zijn brengen we u op de hoogte!