Nieuws

Schrijf je in voor de voorjaarscompetitie 2019!

24 november 2018

Het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor de voorjaarscompetitie 2019! Ook dit jaar zijn er weer enkele aanpassingen t.o.v. voorgaande jaren. De belangrijkste wijzigingen hebben we hieronder puntsgewijs voor u weergegeven. 

  1. Wijziging in het competitieaanbod Overijssel. (Klik hier voor een overzicht van het nieuwe aanbod). Zoals u zult zien zijn er ook competitiemogelijkheden op dinsdag, donderdag en zondag.
  2. Op de vrijdagavond geldt voor alle teams dat ze 4 wedstrijden spelen, hierdoor is het mogelijk om met minimaal 4 spelers een team te vormen. Doordat er dus per team op vrijdag minder wedstrijden worden gespeeld kunnen we met 4 teams thuis spelen.
  3. Er is een mogelijkheid om als lid van een andere vereniging deel te nemen in een team van onze vereniging. (kosten als gastspeler € 50,- voor de duur van de betreffende competitie)

In overleg met het bestuur is besloten dat de teams van het afgelopen voorjaar voorrang hebben op nieuwe teams. Bij overschrijding van het maximale aantal teams zullen we proberen om met behulp van verenigingen in de buurt een oplossing te zoeken. Opgave mogelijk als team of als individuele speler. (Graag voor 18 december). Dit kan door een mail te sturen naar competitie@mtv65.nl of te bellen met Hennie Wevers (0617982917). 

Met vriendelijke groet,Techn. Commissie 

Hennie Wevers en Jan de Jong