Nieuws

Algemene ledenvergadering 15 mei

Bestuur
08 mei 2018

Het bestuur van tennisvereniging MTV'65 heeft u op 9 april een uitnodiging gestuurd om op 15 mei a.s. de algemene ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen in de kantine van ons tennispark.

We starten om 20.00 uur.

 

 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 april 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financieel jaarverslag 2017
  1. Jaarrekening 2017
  2. Begroting 2018
 7. Verslag kascommissie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

We hopen u te treffen op 15 mei.