Nieuws

Verslag extra Algemene Ledenvergadering

Bestuur
25 oktober 2017

De werkgroep Duurzaamheid is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het onderzoeken van LED verlichting voor in de hal en zonnepanelen voor op het dak. Tijdens de reguliere ALV in april van dit jaar werd door de vergadering al toestemming verleend voor de investering in Ledverlichting in de hal. De werkgroep heeft onderzoek gedaan bij diverse verenigingen naar Ledverlichting voor in de hal. Zij hebben de conclusie getrokken dat voor MTV de lijnverlichting het beste is. Verwacht wordt dat deze verlichting in december dit jaar geplaatst zal worden.

Verwarming

De verouderde en gas slurpende verwarming in de hal, moest in de zomer echt vervangen worden. Het SEOG heeft hiervoor € 19.000,- geïnvesteerd. Er zijn zes warmte stralers opgehangen boven elke baseline, die een besparing van 35% opleveren.

Zonnepanelen

In de extra ALV van 14 oktober jl. had het bestuur ook goedkeuring van de leden willen vragen voor de investering in zonnepanelen. Er is subsidie aangevraagd voor het plaatsen voor zonnepanelen. MTV’65 heeft een subsidie van 30% in materialen van “het rijk” en 30% in arbeidsuren van de gemeente “Hof van Twente” ontvangen. Uit gedegen onderzoek is gebleken dat het dak van de hal de extra 1800 kg. van de 110 zonnepanelen kan dragen. De hoeveelheid panelen is gebaseerd op het energieverbruik van onze vereniging. Om het rendement van de panelen te vergroten zullen aan de achterkant van de hal wat grote bomen worden gekapt.

Financiering

De investering zal gefinancierd worden middels een relatief goedkope lening van 10 jaar. Het voorstel van het bestuur om te lenen en niet uit eigen middelen te betalen heeft te maken met de mogelijkheid om voor dit soort investeringen in duurzaamheid goedkoop geleend kan worden en omdat we daarnaast dan nog middelen overhouden om bij te dragen aan de eventuele verbouwing van de kleedkamers en keuken.

Kleedkamers, toiletten en keuken

Het is volgens een heel aantal leden en het bestuur noodzakelijk dat, na de kantine, ook de kleedkamers, toiletgroepen en de keuken eens een flinke opknapbeurt ondergaan. Tijdens deze extra ALV heeft het bestuur aangekondigd dat er een speciale werkgroep in het leven zou worden geroepen, die als taak zal hebben om een bouwplan, begroting en een financieringsvoorstel samen te stellen voor renovatie kleedkamers, toiletgroepen en keuken. De bedoeling is dat deze plannen binnen twee jaar gerealiseerd zullen gaan worden. Voor deze werkgroep meldden zich aan: Yvonne Bruns, Hennie Wevers, Martine van Burkum, Dinant Holterman, Andre Welmer, Alex Stegink, Alette Brok. De bestuursleden Yvonne Bruns en Hennie Wevers zullen het initiatief nemen om deze werkgroep zeer binnenkort samen te laten komen voor het eerste overleg.